Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 19 вересня 2022 року на платформі Zoom відбувся методичний вебінар для вчителів німецької та французької мов  за темою «Реалізація сучасного підходу до викладання німецької та французької мов у 2022 — 2023 навчальному році в умовах Нової української школи»,в якому взяли участь 38 педагогів закладів загальної середньої освіти міста Одеси

Мета заходу: підвищення професійної компетентності педагогів з питань організації освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році;  ознайомлення педагогів з методичними рекомендаціями щодо особливостей планування та проведення навчання учнів 5 класів відповідно до нових Державних стандартів в умовах Нової української школи

Під час вебінару було акцентовано увагу слухачів на важливих питаннях щодо організації освітнього процесу  та викладання іноземних мов у 2022-2023 н.р.:

  1. «Особливості викладання іноземних мов у 2022-2023 навчальному   році»
  2. «Впровадження нових Державних стандартів та модельних програм у 5 класах Нової української школи»
  3. «Застосування формувального оцінювання у 5 класах НУШ відповідно до методичних рекомендацій МОН»
  4. «Як створити навчальну програму з іноземних мов на основі модельної»

На початку заходу консультант Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Кривич зупинилась на методичних рекомендаціях МОН щодо викладання іноземних мов у 2022 -2023 навчальному році, а саме: на особливостях викладання німецької та французької мов у 6-11 класах; на вимогах щодо впровадження нових Державних стандартів у 5 класах Нової української школи.

        Консультант акцентувала увагу слухачів на основних орієнтирах, закладених в новому Державному стандарті базової середньої освіти,  модельних навчальних програмах з іноземних мов та необхідності створення на їх основі навчальних  програм відповідно до рівня підготовки учнів та їх потреб; на  нових підходах щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів за новими Державними стандартами (наказ МОН від 01.04.2022 № 289).

        Спікер Наталія Береснєва, методист КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської області», тренер Британської Ради та вчителів Нової української школи, розкрила питання щодо впровадження формувального оцінювання в освітній процес, а саме: зупинилась на базових компонентах і ознаках формувального оцінювання; на меті та цілях оцінювання, ключових запитаннях вчителя, які допомагають їм зорієнтувавсь у підходах до визначення результатів навчання.

Методист наголосила, що формувальне оцінювання ґрунтується на певних ціннісних орієнтирах і будується на змістовній взаємодії між учнем, учителем і батьками. Для успішного застосування його має бути створено комфортне освітнє середовище, у якому дитина не боїться ставити запитання, робити помилки, показувати, чого вона ще не вміє і не знає.

Спікер Зінаїда Калініченко, вчитель іноземних мов, «вчитель -методист» Одеської загальноосвітньої школи № 43,  поділилась досвідом щодо складання навчальної програми на основі модельної. Педагог звернула увагу слухачів на нормативні документи, якими слід керуватися під час створення програми; надала порівняльну характеристику модельної і навчальної програм; акцентувала увагу слухачів на розділах документу, в яких мають бути зазначені конкретні очікувальні результати та види навчальної діяльності відповідно до нових Державних стандартів та модельних навчальних програм. Вчитель продемонструвала зразок навчальної програми за окремою темою з власного досвіду. На завершення педагоги задали запитання спікерам та обмінялись думками щодо використання інноваційного підходу до викладання німецької і французької мов в умовах Нової української школи.

от admin