Проєкт «Сильні разом!»

Загальноміський проєкт психологічної підтримки учасників освітнього процесу «Сильні разом!»

Психологічна підтримка є вкрай важливою у ситуації, коли в країні тривалий час відбуваються воєнні дії. Люди відчувають постійну емоційну напругу, якої неможливо позбутися до того часу, поки не зникне психотравмуюча ситуація як така, тобто до закінчення війни. Така тривала і непозбувна напруга вкрай негативно впливає як на організм людини, так і на її психічний стан. Активізуються соматичні хвороби, відсутнє відчуття повної міри безпеки, і як результат – емоційне виснаження. Вчасна підтримка допоможе  розвикту резільєнтності, запобіганню розвитку згубного впливу  негативного стресу на психіку людини.

Мета:

Підтримка та відновлення емоційного стану, викликаного травматичними та кризовими подіями шляхом підвищення рівня загальної психологічної культури учасників освітнього процесу з питань психологічної самодопомоги та допомоги тим, хто поруч.

Цільова аудиторія:

– діти дошкільного та шкільного віку;

– батьки здобувачів освіти;

– педагогічні працівники;

– спеціалісти психологічної служби.

Тривалість:

Проєкт довгостроковий (червень 2023 року – серпень 2024 року)

Формат проведення заходів:

онлайн або офлайн

Форма проведення:

  • тренінги;
  • розвивальні заняття;
  • просвітницькі заходи;
  • психологічні ігри;
  • групові та індивідуальні  консультації

Кадрове забезпечення проекту

Проєкт реалізується за ініціативи Департаменту освіти та науки Одеської міської ради співробітниками Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» із залученням фахових спеціалістів психологічної служби закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, представників державних та громадських організацій, які працюють у  напрямку психологічної підтримки населення та володіють ефективними технологіями з цього питання.

Керівники  проєкту:

ВЕРШИНІНА Олена,
психолог КУ «ОЦПРПП»
ВЕЛИКА Світлана,
психолог КУ «ОЦПРПП»
КОБЗАРЕВА Ольга,
психолог КУ «ОЦПРПП»

Заходи з реалізації. Етапи впровадження:

✓ Пілотний запуск проєкту:  червень-серпень 2023 року (проведення активностей проєкту на загальноміському рівні).

✓ Аналіз результатів пілотного етапу, удосконалення змісту та методів.

✓ Реалізація на рівні закладів освіти в 2023/2024 навчальному  році.

✓ Представлення результатів, оцінка ефективності впровадження внесення коректив, вдосконалення,  узагальнення досвіду.

Як долучитися до участі:

Анонсування пілотних заходів та посилання на реєстрацію будуть розміщені на сайтах Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників».

Активності проєкту:

Підготовка фахівців з числа спеціалістів психологічної служби закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси для організації роботи груп підтримки для різних категорій учасників освітнього процесу.

Чому це важливо: Спеціалісти- психологи, що мають відповідні знання та професійні навички, зможуть допомогти учасникам утримувати відносну емоційну рівновагу, незважаючи на те, що загальна психотравмуюча ситуація все ще є актуальною.

Проведення груп підтримки для педагогічних працівників та батьків

Чому це важливо: надання можливостей учасникам відчути себе у відносно безпечному просторі, вербалізувати власні тривоги, усвідомити свої почуття та навчитися їх контролювати.

Робота таких груп підтримки зможе також допомогти уникнути розвитку в подальшому ПТСРу, а отримані учасниками навички та уміння усвідомлення свого емоційного  стану, його самостійній стабілізації стануть їм у  пригоді і в подальшому житті, допомагаючи зберігати стабільне емоційне тло в різних життєвих ситуаціях.

Консультації психологів для учасників освітнього процесу, які потребують психологічної допомоги та підтримки піч час війни (за запитами)

Чому це важливо: За підсумками минулого 2022/2023  навчального року, відповідно до даних аналітичного звіту спеціалістів значно зросла кількість звернень та запитів, пов’язаних із підвищенням загальної та реактивної тривожності, іншими емоційними та комунікативними ускладненнями. Тож робота з консультування має тривати й надалі, сприяючи наданню необхідної психологічної підтримки та збереженню психічного здоров’я дітей та дорослих.

Організація індивідуальних консультацій або груп підтримки для членів родин військових, які перебувають у зоні бойових дій, або є демобілізованими (за потребою)

Чому це важливо: перебування близької людини в небезпечній та непередбачуваній ситуації є додатковим джерелом стресу та напруги. Тому вкрай важливою є можливість поговорити про свої страхи, відчути підтримку, отримати відчуття, що вони не є самотніми, і мають до кого звертатися за допомогою в разі потреби.

Проведення розвивальних та профілактичних  занять для дітей різних вікових категорій

Чому це важливо: в умовах війни практичні психологи та педагоги соціальні разом з іншими працівниками навчальних закладів повинні докласти особливих зусиль до профілактичної роботи, спрямованої на попередження виникнення в учнів чи вихованців надмірної для них непосильної психологічної напруги, яка може спричинити емоційні, а подекуди й соматичні негаразди, а також до роботи з розвитку стресостійкості, уміння усвідомлювати та конструктивно виражати проживання своїх негативних  емоцій, висловлювати  свої потреби, просити про допомогу та уміти її отримувати.
Окремим важливим завданням вважаємо розвиток у дітей емпатії – здатності відчути емоційний стан іншої людини та реагувати на нього відповідним чином.
Такі навички та вміння будуть корисними для особистості, яка розвивається, і в її подальшому житті,
адже закладаються  засади для формування комунікативних умінь, організації конструктивної взаємодії, покращення загальної адаптивності як особистісної якості людини.

Підготовка, систематизація та розповсюдження інформаційних матеріалів, пам’яток, порад для різних учасників освітнього процесу стосовно збереження власного психічного здоров’я та надання первинної психологічної допомоги оточуючим в кризовій ситуації та  з інших актуальних тем.

Чому це важливо: На сьогоднішній день в умовах гарячої фази війни для психологів України неоціненним та корисним став досвід колег з різних країн світу, в яких бойові дії різної інтенсивності тривають вже певний час. Наприклад, психологи Одещини вчилися в колег з Ізраїлю.  Однак вже під час навчання, а потім  під час використання ізраїльського досвіду з’ясувалося,  що не всі методи допомоги можна механічно перенести для  роботи з представниками іншої культури,  які перебувають у схожих, але все ж таки дещо відмінних обставинах. Адже в середині самої України, в різних її регіонах, завдання, спрямованість та обсяги психологічної допомоги, яких потребуватимуть діти та дорослі, є дещо відмінними.

Очікувані результати:

Стабілізація емоційного стану учасників освітнього процесу, психологічна  допомога учням та батькам.  Створення ефективної моделі надання психологічної допомоги або психологічного супроводу в кризових умовах.

Оформивши отримані професійні напрацювання у вигляді алгоритмів, протоколів чи пам’яток психологи міста зможуть у разі потреби допомогти колегам з інших регіонів України або з-за кордону.

31 травня 2023 року відбудеться презентація загальноміського проєкту психологічної підтримки учасників освітнього процесу «Сильні разом!», під час якої буде проведено серію  майстер-класів,  у яких буде  продемонстрований теоретичний та практичний  аспект обраної теми, а саме:

  • «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу, що знаходяться в стані емоційного виснаження під час війни. Робочі інструменти” (для заступників директорів з виховної роботи);
  • «Підтримка ресурсного стану батьків: яких помилок уникнути?» (для батьків);
  • «Пошук ресурсу та самодопомоги в стресовій ситуації» (для підлітків).