Освітній консалтинг

Консультанти центру координують роботу з проведення олімпіад з базових дисциплін, конкурсів, Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», діяльність професійних спільнот педагогічних працівників закладів освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси, надають консультації з вибору форм підвищення кваліфікації педагогічними працівниками.

Організовують та проводять консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

  • планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
  • проведення супервізії;
  • особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
  • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.