Суспільна вимога сьогодення – якісне засвоєння мовного матеріалу, вміння комунікувати, грамотно висловлювати свої думки. Розуміючи такі виклики, шукаємо різні шляхи вирішення нагальних потреб. Уже не перший рік учителі-філологи м. Одеси тісно співпрацюють з провідними науковцями вишів України – Києва, Харкова, Полтави, Одеси.

Тільки в цьому році вчителі української мови та літератури, зарубіжної літератури мали можливість працювати на вебінарах доктора педагогічних наук Горошкіної О.М. ( Інститут педагогіки НАПН України); доктора філологічних наук Ніколенко О.М. (Полтавський національний педагогічний університет); кандидата педагогічних наук Снєгірьової В.В. (Інститут педагогіки НАПН України); кандидата педагогічних наук Літвінової І.М. (Харківський університет ім.В.М.Каразіна); кандидата філологічних наук Крупеньової Т.І. (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського). Змістовні й наразі потрібні та необхідні для роботи педагогів матеріали, запропоновані науковцями, мають свою вагу й значення.

Сьогодні пропонуємо дуже цікаві та актуальні матеріали із досвіду роботи філологів Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Сучасна українська лінгводидактика: теорія і практика навчання української мови в закладах освіти», які презентує для філологів міста Олена Олегівна Маленко, доктор філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри українознавства і лінгвістики.

У монографії представлений як досвід словесників у навчанні української мови, так і подані стратегії оновлення змісту й форм мовної освіти, актуальні тактики теоретико-практичної лінгводидактики – від традицій до новацій, від звичних методів до новітньої дидактики. Основне спрямування праці – формування мовних, мовленнєвих і комунікативних компетентностей у здобувачів освіти. Зазначається, що важливим є розвиток комунікативних гнучких навичок, здатних забезпечити успішність у професійній діяльності. Також автори пропонують реалізацію проєктивного навчання в мовній освіті; говорять про розвиток мовленнєвих умінь учнів з особливими потребами в умовах інклюзії; про формування україноцентричного світогляду в здобувачів освіти.

Пропоновані матеріали подано в практично-рекомендаційному аспекті, і вони стануть у нагоді вчителям у процесі викладання української мови.

Запрошуємо українських словесників ознайомитися з матеріалами посібника й висловлюємо сподівання на те, що вони допоможуть у вирішенні багатьох актуальних питань, які цікавлять філологів.

Висловлюємо глибоку й щиру вдячність колективу науковців, особисто Олені Олегівні Маленко за співпрацю, цікаві сучасні матеріали навчання української мови, бажаємо нових педагогічних та наукових здобутків й чекаємо на зустріч!

Від admin