23 лютого 2021 року відбулась міська педагогічна онлайн-конференція вчителів історії та курсу «Одеса – моє місто рідне» на тему «Формула продуктивності вивчення предметів суспільствознавчого циклу».

Педагоги міста продовжили обговорення актуальних питань продуктивного навчання учнів 5-11 класів одеських шкіл всесвітньої історії, історії України в поєднанні з краєзнавчим пропедевтичним курсом «Одеса – моє місто рідне», формування та розвитку в них предметних та ключових  компетентностей. Були обговорені вимоги та критерії оцінювання уроку історії в умовах сучасних карантинних викликів та реалій дистанційного та змішаного навчання.

У контексті вивчення краєзнавчого матеріалу в курсі історії  8-11 класів, модератори конференції особливу увагу приділили знанням, ціннісним орієнтирам та досвіду учнів, який вони отримують під час виконання практичних та творчих робіт, в проєктній діяльності, їх умінню встановлювати послідовність визначних історичних подій на національному, регіональному та локальному рівнях. Учителька історії Одеського НВК №4 Долодаренко С.А. проаналізувала результати анкетування, проведеного  серед викладачів курсу «Одеса – моє місто рідне», поділилась здобутками та проблемами, які виникають під час вивчення цього предмету в 8 класі.   

Жвавий інтерес учасників конференції викликали представлений позитивний досвід учительки історії ОЗОШ №122 Круглової Г.І. з організації роботи учнів із синхронізованими історичними таблицями; учителя історії ОЗОШ №62  Лучінського І.А. з власної самоосвіти, використання для розвитку критичного мислення різноманітних історичних інтернет-платформ «без сертифікату».

В конференції прийняли участь 71 педагог. Відбувся дієвий, конструктивний  учительський  діалог — практичний супровід інноваційної діяльності вчителів суспільствознавчих дисциплін м. Одеси.

от admin