У рамках міського освітнього форуму «Освітні перлини Одеси – 2020»           26 серпня  відбулись методичні вебінари для вчителів англійської мови за темами:  «Ефективні онлайн  – уроки англійської мови для молодших школярів» і «Розвиток уяви учнів під час дистанційного навчання».

У вищезазначених заходах узяли участь 19 педагогів, які викладають англійську мову у початкових класах,  та 28 педагогів середньої та старшої школи.

Мета  методичних вебінарів – поширити та популяризувати досвід щодо використання різних форм дистанційного навчання на уроках англійської мови в закладах загальної середньої освіти для покращення викладання предмету; підвищити професійний рівень учителів з питань розвитку ключових комптентностей учнів та підготовки їх до життя у сучасному світі.

На початку заходу методист КУ «Одеський методичний центр освітніх ініціатив»  Світлана Кривич окреслила основні завдання розвитку освіти в умовах Нової української школи та зазначила, що саме нове освітнє середовище розкриває широкі можливості для всебічного розвитку, виховання та соціалізації учнівської молоді.

Під час проведення вебінару «Ефективні онлайн  –  уроки англійської мови для молодших школярів» вчителі опрацювали у групах питання щодо визначення поняття «онлайн – урок для молодших школярів», щодо особливостей організації  роботи з учнями-початківцями та склали алгоритм проведення ефективного уроку за дистанційною формою під керівництвом спікера Наталії  Важенцевої, вчителя  англійської мови Одеської СШ № 69.  Педагог розкрила питання мотивації та розвитку стійкої уваги учнів і надала методичний інструментарій  щодо моніторингу освітньої діяльності молодших школярів, формувальної системи оцінювання, взаємодії всіх учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання.

Спікер Марія Сосновська, вчитель англійської мови Одеської гімназії № 5, поділилась досвідом з розвитку уяви учнів середньої та старшої школи засобами використання сучасної онлайн – платформи на уроках англійської мови як дієвого інструменту мотивації та розвитку творчої активності школярів. Учасники вебінару в інтерактивній формі опрацювали методику використання даної платформи та взяли участь у віртуальній екскурсії: описали ілюстрації, склали цікаві історії, проаналізували їх та зробили відповідні висновки.  

На завершення методист Одеського методичного центру освітніх ініціатив Світлана Кривич підвела підсумки та зазначила, що дистанційна освіта – це потреба часу, а не данина моді; онлайн – уроки мають місце і   набирають обертів в умовах сьогодення.  Дистанційне освіта або її елементи дозволяють урізноманітнити освітній процес, зробити його більш цікавим, мотивуючим, гнучким і результативним;  поряд з очною формою дане навчання розкриває широкі можливості для розвитку, формування та становлення всебічно розвиненої самостійної особистості. 

Світлана Кривич також наголосила,  що незалежно від форми навчання (очної чи дистанційної) сучасні методичні вимоги до уроку та його структури залишаються пріоритетними. Учасники вебінарів подякували спікерам за цікавий педагогічний досвід та висловили побажання щодо подальшої плідної співпраці.

Від admin