15 листопада 2023 року проведено онлайн – зустріч «Гейміфікація як один з основних засобів підвищення мотивації до навчання сучасних учнів початкової школи». У роботі онлайн заходу взяли участь 40 вчителів.

Спікерами заходу виступили консультант Комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Лазаренко Т.І. та Самойленко О.Г., координатор міської динамічної творчої групи вчителів початкової школи, вчитель Одеського ліцею №89. Вони акцентували увагу педагогів на головному завданні сучасної загальноосвітньої школи – підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях; зупинилася на питанні, як реалізувати компетентнісний підхід в навчанні, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток ключових компетентностей особистості.

Досить часто учні скаржаться на те, що освітній процес є надскладним, а часом і нецікавим. Один зі способів зробити його цікавішим та ефективнішим — гейміфікація. Під гейміфікацією в освіті розуміють упровадження ігор, ігрових технік та ігрових практик з освітньою метою.

Навчання грою: чому і як це працює?

Вчителі початкових класів Одеського ліцею № 5 поділилися власним досвідом роботи у розкритті даного питання. Бурачковська С. С., Нечахіна В. В. поділилися власними надбаннями щодо впровадження в педагогічну діяльність новітніх технологій в процесі формування в учнів предметних компетентностей та наскрізних вмінь. Вчителі Одеського ліцею № 5 переконані, що саме завдяки ігровим формам навчання вдається залучити пасивних учнів до системної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, повірити у свої сили, навчатися без примусу, щоб кожен став дослідником і винахідником. Саме ігрові технології є тією формою навчання, що сприяють практичному використанню знань, отриманих на уроці та в позаурочний час.

Використання гейміфікації на уроках є актуальним, оскільки засоби, прийоми та методи, що використовуються під час проведення ігор, сприяють ефективності засвоєння знань, вносять в освітню діяльність елемент цікавості, підвищують рівень успішності дітей, сприяють виробленню вміння співпрацювати в команді.

В ході спілкування вчителі дійшли висновку, що на своїх уроках повинні постійно організовувати таку діяльність, яка б робила навчання дітей успішним, а здобуті знання – якісними. Інтерактивні вправи сприяють виявленню майстерності та компетентності дитини тобто створюють ситуацію успіху; гейміфікація вчить дітей критично мислити, співпрацювати один з одним.

Від admin