Одним із найважливіших викликів для навчання під час воєнного стану є різноманітність форм організації освітнього процесу, яка може здійснюватися в очному і дистанційному режимах та за змішаною формою, що по-різному поєднує очний і дистанційний режим. Війна в Україні значно ускладнила доступ учнівства до освіти та сильно вплинула на її якість. У зв’язку з цим  виникла низка проблем, серед яких  –  втрата знань (освітні, навчальні) втрати. Звідси виникає  ще одне завдання освіти – подолання таких втрат.

КУ «ОЦПРПП» пропонує для вчителів словник  – роз’яснення певних термінів, слів, словосполучень, які набули активного використання та вжитку саме в період навчання під час війни.

Сподіваємося, що він стане своєрідним лайфхаком для наших педагогів і принесе користь та надасть певну допомогу.

Ви ще не ознайомились із першим випуском, а ми готуємо наступний…

Запрошуємо до співпраці, бажаємо успіхів і миру!     

 • Активне навчання фокусується на тому, як учні й учениці вчаться, а не лише на тому, що  вони вчать; діти самі формулюють правила, а не застосовують готові. Необхідно стимулювати учнів і учениць за те, що вони самі беруть на себе відповідальність за власне навчання, хочуть стати самостійними в навчанні в школі та за її межами.
 • Асинхронна взаємодія  відбувається без усталенихза розкладом онлайн-зустрічей. Учитель публікує перелік навчальних матеріалів, цифрових ресурсів, завдань, а учні опрацьовують їх у зручному для себе темпі, відповідно до вказаних термінів виконання. Платформи для асинхронної взаємодії:Google Classroom, Moodle, Edmodo, Padlet тощо.
 • Інтеграція  – об’єднанняв ціле раніше розрізнених частин  на основі взаємозалежності та взаємодоповнюваності. Існує два основних підходи до інтеграції: тематичний ( організація освітнього процесу на основі об’єднання навчального змісту навколо однієї теми)  та діяльнісний (організація освітнього процесу на основі поєднання навчальних діяльностей учнів і учениць для розвитку наскрізних умінь і ключових компетентностей).
 • Мікронавчання  – вивчення теми невеликими порціями, блоками.
 • Навчальні розриви – значна та стійка різниця в академічній успішності між різними групами ( категоріями) учнівства.
 • Освітні (навчальні) втрати – це будь-яка втрата знань, умінь навичок або уповільнення чи переривання академічного прогресу через великі прогалини або паузи в навчанні конкретного учня. Вони можуть бути спричинені: пропусками занять, неефективним викладанням, плановими перервами в освітньому процесі (канікули), незапланованими перервами в навчанні, пов’язаними із соціальними кризами, природними катаклізмами тощо:
  • навчальні втрати можуть: * спричинити значний негативний вплив як на розвиток особистості (зокрема через втрату можливостей для розкриття її потенціалу), так і на добробут цілих суспільств у майбутньому;  * призвести до серйозних економічних наслідків у майбутньому;
  • навчальні втрати мають: накопичувальний ефект, а отже, забуте чи упущене сьогодні призведе до ще більших втрат у подальшому, на наступних етапах навчання;
  • навчальні втрати поглиблюють нерівність в освіті через збільшення вже наявних навчальних розривів.  
 • Особливість освітніх втрат  – накопичуються і поглиблюються, якщо вчасно і ефективно не вживати заходів для їх подолання.
 • Українська «термінологія» освітніх втрат: освітні втрати, втрати в освіті, навчальні втрати, втрати в навчанні, втрата навчання, навчальні прогалини, прогалини в навчанні, освітні розриви, розриви в результатах навчання, розриви в навчальних досягненнях, розриви в успішності, незавершене навчання, недоотримані знання.
 • Помилка – частина процесу навчання, а не привід для покарання. Помилки природні й потрібні( помилятися можуть учні й учениці, вчителі).
 • Рефлексія – результату досягнуто чи ні? Які методи/ прийоми спрацювали, а які – ні ? Чому?
 • Синхронна взаємодія  – тип взаємодії, який передбачає, що учні та вчителі працюють за попередньо укладеним та узгодженим розкладом, у якому враховані всі предмети  навчального навантаження учня. Усі учасники/ ці освітнього процесу одночасно перебувають у вебсередовищі ( співпраця вчителя й учнів  у реальному часі). Платформи для синхронної взаємодії: ZoomMicrosoft  Teams, Google Meet, Skype тощо.
 • Самоконтроль – постійна перевірка того, як ти виконуєш завдання.
 • Самоспоглядання – оцінювання власних успіхів упродовж виконання завдань.

Використані матеріали: аналітичні матеріали Українського центру оцінювання якості освіти  «Навчальні втрати: сутність, причини, наслідки та шляхи подолання» та методичні рекомендації «Подолання освітніх втрат з української мови та літератури в 5-11 класах» Міжнародного фонду відродження «Клуб НУШ»

Від admin