Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 23 січня 2023 року відбувся  методичний вебінар «Медіація або мовне посередництво як «новий» вид розвитку мовленнєвої діяльності», в якому взяли участь вчителі закладів загальної середньої освіти міст  Одеси та Запоріжжя.

Мета заходу: ознайомлення педагогів з новим видом розвитку мовленнєвої компетентності учнів на уроках німецької мови; підвищення професійної майстерності вчителів щодо планування і проведення сучасного уроку німецької мови.

Під час заходу спікер Іванна Голуб, методист видавництва Hueber,    познайомила учасників з медіацією як «новим» вид розвитку мовленнєвої діяльності», а саме: окреслила важливу роль медіації у міжкультурному спілкуванні під час вивчення іноземних мов, розкрила значення його у формуванні іншомовної компетентності учнів  в умовах Нової української школи.

Методист опрацювала з педагогами важливі напрямки побудови освітньої діяльності на уроках німецької мови (Rezeption – прийняття інформації, Production – вироблення освітнього продукту, Interaction – взаємодія у партнерстві, Mediazion – комунікативна мовленнєва діяльність);   медіаційні дії;  практичні завдання  тощо.

Методист наголосила, що навчання іноземних мов на сучасному етапі здійснюється у контексті діалогу культур. Виникає потреба у формуванні в учнів під час вивчення іноземних мов навичок культури та умінь тлумачення міжкультурних відмінностей. І саме медіацію визначено як посередницьку мовленнєву діяльність, метою якої є забезпечення порозуміння між учасниками освітнього процесу. Роль медіатора  – допомоги  в інтерактивній взаємодії  передати зміст  повідомлення від одного співрозмовника до іншого.

На завершення консультант Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Кривич зазначила, що в Загальноєвропейських Рекомендацій охарактеризовано медіацію як повноцінний вид комунікативної мовленнєвої діяльності. Тому існує потреба у використанні його під час викладання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти для  урізноманітнення  освітнього процесу; спрямування  його на формування іншомовної компетентності та соціально-комунікативної культури сучасних  школярів  в  умовах  Нової української школи.

Учасники вебінару обмінялись думками щодо вищезазначеної теми та подякували організаторам та спікеру за цікавий  професійний досвід, який стане їм у нагоді під час підготовки та проведення уроків німецької мови.

Від admin