366 вчителів, які викладають у 3-х класах 2019/2020 н.р.  закінчили другу очну сесію курсів підвищення кваліфікації.

Навчання відбувалось на базі чотирьох шкіл міста – це Одеська загальноосвітня школа №71  (директор Ткаченко І.В.),  Одеська загальноосвітня школа № 62 (директор Паланчук О.І.), Одеська загальноосвітня школа № 72 (директор Борисюк Л.В.), Одеська загальноосвітня школа № 54 (директор Омельчук В.В.)

Під час занять учасники тренінгу мали можливість на практиці поглибити знання, отримані на дистанційному курсі Ed-era щодо інтеграційного, діяльнісного підходів до формування ключових компетентностей; різних видів інтеграції; підготуватись  до тематичного планування; розуміння концепції інклюзивної освіти для забезпечення права кожної дитини на якісну освіту та особливості її реалізації в освітньому процесі; ознайомитись із стратегіями розвитку критичного мислення.

14 регіональних тренерів використовували активні методи навчання, в основу яких покладено діяльнісний підхід.  Вони ознайомили учасників із особливостями оцінювання навчальних досягнень учнів (формувальне та підсумкове оцінювання); технологією портфоліо; використанням ігрового підходу до навчання  з конструктором LEGO. Через моделювання ситуацій учасники опановували особливості викладання навчальних предметів та інтегрованого курсу «Я досліджую світ».

Мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини. Незважаючи на те, що зазначена аудиторія слухачів курсів почне  впровадження  Державного стандарту початкової загальної освіти у 2021/2022 н.р., новий закон «Про освіту» дає вчителю свободу дій – обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати, створювати умови, за яких дитина почувала б себе щасливою в школі та з бажанням навчалась.

Від admin