28 листопада 2023 року відбувся вебінар на тему: «Надолуження освітніх втрат в початковій школі через впровадження бінарних та інтегрованих уроків англійської мови», в якому взяли участь вчителі іноземних мов міста Одеси.

Спікер заходу –  Павицька Світлана Юріївна, вчитель англійської мови Одеського ліцею №49, нагадала основні чинники виникнення освітніх втрат,  ознайомила учасників з планом дій щодо виявлення освітніх втрат і технологічною складовою для їх надолуження, акцентувала увагу на необхідності соціально-емоційної підтримки здобувача освіти початкової школи для підвищення рівня результативності моніторингового дослідження  та активізації  співпраці між учителем, учнем та батьками.

Презентувала можливості застосунку JAMBOARD для перевірки емоційного стану учнів і підтримки ситуації успіху на уроках англійської мови.

Спікер заходу –  Якубова Тетяна Миколаївна, вчитель англійської мови Одеського ліцею №49, нагадала про необхідність міжпредметної інтеграції в умовах Нової української школи, акцентувала увагу, що синтез уроків англійської мови та інших навчальних предметів насамперед сприяє розвитку інтелектуальних здібностей учня, а також  презентувала власний досвід інтегрування уроків математики, дизайну та технологій в урок англійської мови в початковій школі, надала практичні поради щодо методів та прийомів під час проведення інтегрованих уроків.

Спікер заходу – Мазураш Наталя Юріївна, вчитель англійської мови Одеського ліцею №49, нагадала, що саме бінарний урок є одним з найрезультативнішим серед інтегрованих уроків для підвищення мотивації та творчого пошуку, активно розвивають креативне мислення учасників освітнього процесу та володіють величезним виховним потенціалом. Презентувала власний досвід підготовки та проведення бінарного уроку для 4 класу (ЯДС та англійська мова), акцентувала увагу, що саме бінарні уроки створюють умови для практичного застосування засвоєних знань та розвивають конвергентне мислення  в ситуації реального життя. В результаті учасники вебінару дізнались, як ефективно використовувати можливості бінарних та інтегрованих уроків для покращення освітнього процесу, активізації пізнавальної діяльності учнів, успішної соціалізації здобувачів освіти та надолуження освітніх втрат в початковій школі.

Від admin