Ігрові технології як інструмент компетентнісно орієнтованого навчання на уроках англійської мови в умовах НУШ.

Мета заходу: удосконалення досвіду щодо організації ігрової діяльності на уроках англійської мови у початкових класах, планування і проведення сучасного уроку з використанням різних видів навчальних ігор для підвищення мотивації учнів до вивчення предмета та підвищення результату навчання

Дата та час проведення: 11 жовтня 2023 року о 15.00

Вивчення іноземних мов в умовах НУШ реалізується через особистісно орієнтований підхід як у навчанні, так і у вихованні. Такий підхід здійснюється через використання інтерактивних вправ, ігрової діяльності,  імітаційно – ігрового моделювання, створення проблемних ситуацій тощо.

Невід’ємною частиною освітнього процесу в початковій школі є дидактичні ігри, які проводяться з метою формування іншомовної комунікативної, соціокультурної, загальнонавчальної компетентностей; розвитку пізнавального інтересу та підвищення мотивації молодших школярів до вивчення іноземних мов. Навчально-ігрова діяльність є  ефективним засобом закріплення та удосконалення знань, умінь і навичок учнів, що позитивно впливає на попередження та подолання навчальних втрат у реаліях сьогодення.

Під час заходу буде акцентовано увагу слухачів на окремих видах навчальних ігор, методиці використання; відповідності їх меті і завданням уроку, віковим особливостям дітей тощо.

План

  1. Характеристика дидактичних ігор. Роль ігрової діяльності  в реалізації компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів.
  2. Формування англомовної лексичної компетентності учнів початкових класів за допомогою ігрової діяльності. Лексичні ігри.
  3. Граматичні і рольові ігри на уроках англійської мови як засіб подолання прогалин та підвищення результату навчання здобувачів освіти: структура, етапи, принципи  застосування, приклади

Спікерка: Інна Нестоїтер, досвідчена викладачка англійської мови, методистка представництва видавництва Макміллан Едюкейшн

Посилання для реєстрації:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ANM4CU8yT_CKtJpmiw7ijQ

Від admin