Основним завданням педагога школи в даний час є формування всебічно розвиненої особистості, яка вміє творчо застосовувати набуті знання, вміння та навички, здатної до саморозвитку і самовдосконалення. Це завдання тісно пов’язане з проблемою засвоювання понять і термінів на уроках гуманітарного циклу.  

Великі можливості для вирішення цієї проблеми дають різні види роботи на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії англійської мови, які закладають основи комплексного сприйняття знань учнями, спонукають їх до обдумування, міркування, порівняння, розвивають аналітичність і аргументованість мислення.

 В основі сучасних технологій  освітнього процесу лежать пошуки оптимальних шляхів засвоєння термінів і понять на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

 Шкільна програма спрямовує нас на таке викладання, при якому навчальний процес має сприяти активному зв’язку теоретичних знань і практичних навичок із життям.

Засвоєння термінів і понять є саме тим важливим засобом, який допоможе розкрити учням роль в опануванні основ наук (мови, літератури, історії, мистецтва), зрозуміти функціонування її у різних галузях людських знань.

Найчастіше ми використовуємо зв’язки української мови з літературою, історією, англійською мовою та іншими навчальними предметами.

Але практика показує, що цього замало. Потрібна система роботи на кожному уроці під час вивчення термінів і понять.

Питання організації роботи над засвоєнням термінів і понять буде розглянуто під час проведення вебінару для вчителів суспільно – гуманітарного циклу на тему «Усунення прогалин при засвоєнні учнями термінів і понять на уроках гуманітарного циклу» 14 вересня 2023 року о 14.30 на платформі Meet.

Спікер заходу – Ольга Чебан, керівник МО суспільно-гуманітарного циклу.

Посилання для участі в заході – https://meet.google.com/xyn-uuzf-ddg

Від admin