23 травня 2023 року відбувся вебінар «Використання технологій інтегрованого навчання на уроках хімії – важливий крок до формування всебічно розвиненої особистості. Можливості усунення освітніх прогалин», в якому взяли участь вчителі хімії міста Одеси.

Мета заходу: ознайомити вчителів хімії з етапами застосування технології інтегрованого навчання, стимулювати бажання його постійно та системно впроваджувати для формування в учнів цілісної картини світу, наукового світогляду, здатності і готовності застосовувати відповідний комплекс наукових знань для пояснення світу природи, а також формування життєвих компетенцій дітей.

Спікер заходу – Алла ТОПАЛ, вчитель хімії Одеського ліцею № 92, презентувала основні елементи інтегрованого навчання, види та типи інтеграції в навчанні, форми та етапи його впровадження. Було наведено приклади застосування елементів інтегрованого навчання в освітній процес при викладанні предметів природничо-математичного напрямку. Впровадження інтеграції також дає змогу здійснювати творчу співпрацю між вчителями та учнями, здійснювати надолуження прогалин у вивченні навчальних дисциплін.

Педагог акцентувала увагу на ролі вчителя, який має стати не постачальником інформації, а навчити здобувати та аналізувати її, досліджувати й формувати власну думку. Одне із завдань вчителя сьогодні – формувати пізнавальні інтереси учнів засобами різних навчальних предметів в їх органічній єдності з метою формування всебічно розвиненої особистості.

Від admin