21 вересня 2022 року для вчителів хімії  був проведений вебінар на тему: «Особливості викладання хімії у 2022/2023 навчальному році», в якому взяли участь 40 вчителів хімії закладів освіти міста.  Спікер — Кордова Любов Сергіївна, вчитель хімії Одеської спеціалізованої школи № 86.

Мета заходу:  ознайомити вчителів хімії з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації освітнього процесу при викладанні хімії

Міністерство освіти і науки України спільно з Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України підготували Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу і викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (Лист МОН України №1/9530-22 від 19.08.2022.)

У 2022-2023 навчальному році опанування змісту інваріативної складової навчального предмета «Хімія» буде відбуватися відповідно до наступного розподілу тижневого навантаження: 7 клас – 1,5 год/тижд., 8-9 класи – по 2 год./тижд., 8-9 класи з поглибленим вивченням хімії – по 4 год/тижд. (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»).

10-11 класи рівня стандарт – 1,5 і 2 год/тижд. відповідно, 10-11 класи профільного рівня – 4 і 6 год/тижд. відповідно (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»)

Упровадження Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. № 898, учителями хімії вперше буде відбуватися у 2024-2025 навчальному році. Проте, беручи до уваги вимоги часу щодо сучасного випускника закладу освіти та підготовки вчителів хімії до зміни парадигми освітнього процесу й дотримання принципу наступності у перспективі, педагогам слід організовувати процес навчання з урахуванням ключових позицій Державного стандарту базової середньої освіти (2020 р.) Однією з таких позицій є необхідність формування в учнів умінь, що є наскрізними в усіх ключових компетентностях: читати з розумінням, висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, критично і системно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, діяти творчо, виявляти ініціативу, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати з іншими. Формування цих наскрізних умінь досягається обранням доцільних методів та технологій навчання під час вивчення хімії.

Викладання хімії в закладі освіти підпорядковується загальній меті сучасної школи і формуванню наукового світогляду учнів, вихованню моральності й гуманістичних поглядів, готовності до праці. Використання сучасних технологій у вивченні хімії зумовлено тим, що вони мають невичерпні можливості для якісного навчання учнів, сприяють їх розвитку та реалізації їхніх здібностей. Інноваційні технології значною мірою посилюють мотивацію до вивчення хімії, забезпечують індивідуалізацію та інтенсифікацію процесу навчання. Інтерес учня до предмету прямо пропорційно залежить від того, наскільки викладач вміє «зацікавити».

Освітній процес з хімії включає не лише традиційні, а й нестандартні уроки та позакласні заходи. Саме на нетрадиційних широко використовуються інноваційні технології.

Любов Сергіївна звернула увагу слухачів на необхідність реального проведення лабораторних і практичних робіт, які є обов’язковою частиною навчальної програми з хімії. У випадку дистанційного навчання є можливість використовувати відеодосліди, що пропонує платформа видавництва «Ранок» «Інтерактивне навчання», або які розміщені на сторінках YouTube.

Актуальним також залишається питання роботи з обдарованими учнями, які цікавляться предметами природничої освітньої галузі, зокрема хімією. Необхідно  продовжувати популяризацію природничо-математичної освіти через проведення конкурсів, турнірів, олімпіад, інших інтелектуальних змагань, всеукраїнських фестивалів наук для здобувачів освіти і педагогічних працівників. Формат їх проведення буде залежати від безпекової ситуації в країні.

Враховуючи вимоги сьогодення, маємо потребу в організації та проведенні дистанційного уроку хімії з використанням різноманітних платформ та сервісів, зокрема:

  • Google Classroom (https://classroom.google.com/) – безкоштовний сервіс Google, за допомогою якого можна організувати дистанційне навчання з використанням сервісів Google (Диск, Форми, Документи, Таблиці, Презентації, Blogger, Youtube, Hangouts).
  • Платформа «Мій клас» – дає можливість зробити звичайний урок цікавим і результативним, провести підсумковий контроль знань без інтернету.
  • Zoom – це сервіс для організації онлайн-конференцій та відеозв’язку за участю до 100 учасників.
  • Платформа Kahoot – платформа для створення вікторин, тестів, дидактичних ігор. Сервіс може бути використано для перевірки знань учнів.
  • Платформа LearningApps.org – сервіс, що є конструктором для розробки різноманітних завдань для використання під час уроків хімії та поза школою.

от admin