Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 21 вересня 2022 року на платформі Zoom відбувся методичний вебінар для вчителів англійської мови за темою «Реалізація сучасного підходу до викладання англійської мови у 2022 — 2023 навчальному році в умовах Нової української школи»,в якому взяли участь 82 педагоги закладів загальної середньої освіти міста Одеси

Мета заходу: підвищення професійної компетентності педагогів з питань організації освітнього процесу у 2022-2023 навчальному році;  ознайомлення вчителів  з методичними рекомендаціями щодо особливостей планування та проведення навчання учнів 5 класів відповідно до нових Державних стандартів в умовах Нової української школи

Під час вебінару було акцентовано увагу слухачів на важливих питаннях щодо організації освітнього процесу  та викладання іноземних мов у 2022-2023 н.р.:

  1. «Особливості викладання іноземних мов у 2022-2023 навчальному   році»
  2. «Впровадження нових Державних стандартів та модельних програм у 5 класах Нової української школи»
  3. «Застосування формувального оцінювання у 5 класах НУШ відповідно до методичних рекомендацій МОН»
  4. «Як створити навчальну програму з іноземних мов на основі модельної»
  5. «Дистанційне навчання іноземних мов у сучасних умовах: вимоги, корисні ресурси та посилання»

 На початку заходу консультант Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Кривич зупинилась на методичних рекомендаціях МОН щодо викладання іноземних мов у 2022-2023 навчальному році, а саме: на особливостях викладання англійської мови у 6-11 класах; на вимогах щодо впровадження нових Державних стандартів у 5 класах Нової української школи.

        Консультант акцентувала увагу слухачів на основних орієнтирах, закладених в новому Державному стандарті базової середньої освіти,  модельних навчальних програмах з іноземних мов та необхідності створення на їх основі навчальних  програм відповідно до рівня підготовки учнів та їх потреб; на  нових підходах щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класів за новими Державними стандартами (наказ МОН від 01.04.2022 № 289).

        Спікер Наталія Береснєва, методист КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської області», тренер Британської Ради та вчителів Нової НУШ, розкрила питання щодо впровадження формувального оцінювання в освітній процес, а саме: зупинилась на базових компонентах і ознаках формувального оцінювання; на меті та цілях оцінювання, ключових запитаннях вчителя, які допомагають їм зорієнтувавсь у підходах до визначення результатів навчання.

Методист наголосила, що формувальне оцінювання ґрунтується на певних ціннісних орієнтирах і будується на змістовній взаємодії між учнем, учителем і батьками.  Такий вид оцінювання має на меті дати учасникам освітнього процесу зворотний зв’язок щодо їхньої діяльності: дітям – як покращити результат навчання, вчителям – як відкоригувати підхід до роботи.

Спікер Зінаїда Калініченко, вчитель іноземних мов, «вчитель -методист» Одеської загальноосвітньої школи № 43,  поділилась досвідом щодо складання навчальної програми на основі модельної. Педагог звернула увагу слухачів на нормативні документи, якими слід керуватися під час створення програми; надала порівняльну характеристику модельної і навчальної програм; акцентувала увагу слухачів на розділах документу, в яких мають бути зазначені конкретні очікувальні результати та види навчальної діяльності відповідно до нових Державних стандартів та модельних навчальних програм. Вчитель продемонструвала зразок навчальної програми за окремою темою з власного досвіду.

Спікер Олена Уразова, вчитель англійської мови, вчитель-методист» тренер Британської Ради та вчителів НУШ, окреслила питання щодо організації дистанційного навчання іноземних мов відповідно до методичних рекомендацій МОН та висвітлила корисні ресурси і посилання, які стануть педагогам у нагоді під час організації і проведення сучасних уроків англійської мови в умовах дистанційного навчання. На завершення учасники заходу подякували спікерам за розкриття актуальних питань щодо викладання англійської мови в умовах Нової української школи та  під час дистанційного навчання.

от admin