Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 14 вересня 2022 року на платформі Google Meet відбулась онлайн-конференція за темою «Компетентнісно орієнтоване навчання іншомовного спілкування учнів 5–9 класів у  контексті засад Нової української школи: що потрібно знати вчителю німецької мови», в якій взяли участь 28 вчителів закладів загальної середньої освіти міста Одеси.

Мета заходу: підвищення професійної майстерності педагогів щодо планування і проведення сучасного уроку німецької мови; удосконалення досвіду щодо створення сприятливих умов для розвитку наскрізних умінь учнів в умовах Нової української школи

Під час вебінару було акцентовано увагу слухачів на важливих питаннях щодо організації освітнього процесу в умовах Нової української школи:

  • Окремі  складові Державного стандарту базової середньої освіти.
  • Створення сприятливих умов для розвитку наскрізних умінь учнів на уроках  німецької мови як один з очікуваних результатів навчання.
  •  Сучасні методи та прийоми використання потенціалу автентичного ресурсу в контексті формування наскрізних умінь учнів.
  •  Урок німецької 2-в-1: демонстрація підходів до планування уроків  у 5-9 класах Нової української школи, що інкорпорує елементи компетентнісно орієнтованого навчання.

На початку заходу консультант Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Кривич надала характеристику Державного стандарту базової середньої освіти за окремими розділами та зосередила увагу слухачів на компетентнісному підході до навчання і розвитку наскрізних умінь учнів, вимоги до яких закладено у новому стандарті.

Спікер Тетяна Мережко, методист Міжнародного освітньо — методичного центру Dinternal Education, досвідчений викладач німецької та англійської мов опрацювала з педагогами сучасні методи та прийоми використання потенціалу автентичного ресурсу в контексті формування наскрізних умінь учнів відповідно до нової навчальної програми «Друга іноземна мова». 5-9 класи,  а саме: розвитку критичного та системного мислення, логічного обґрунтування позиції,  креативного мислення, що передбачає творчу діяльність учнів тощо.

Методист наголосила, що наскрізні вміння допомагають школярам не тільки опанувати систему знань, а й засвоїти  універсальні способи дій, за допомогою яких вони можуть самостійно  знаходити потрібну інформацію, здобувати знання та набувати власний життєвий досвід. Інструменти розвитку наскрізних умінь можуть бути різними в залежності від вікових особливостей дітей, рівня підготовки, індивідуальних здібностей.

Тренер продемонструвала також підходи щодо планування сучасних уроків німецької мови у 5-9 класах з використанням компетентнісно орієнтованого навчання відповідно до вимог Нової української школи.

На завершення найактивніші учасники заходу отримали в подарунок від Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education сучасний підручник з німецької мови, який стане їм у нагоді під час  підготовки та проведення уроків відповідно до нових Державних стандартів базової середньої освіти. 

Педагоги подякували організаторам та спікеру за корисний науково-методичний захід та висловили побажання на подальші професійні зустрічі.

от admin