Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 30 серпня 2022 року на платформі Google Meet відбулась онлайн-конференція за темою «КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ іншомовного спілкування учнів 5–9 класів у  контексті засад Нової української школи: що потрібно знати вчителю англійської мови»,в якій взяли участь 109 вчителів закладів загальної середньої освіти міста Одеси.

Мета заходу: підвищення професійної майстерності педагогів щодо планування і проведення сучасного уроку англійської мови; удосконалення досвіду щодо створення сприятливих умов для розвитку наскрізних умінь учнів в умовах Нової української школи 

Під час вебінару було акцентовано увагу слухачів на важливих питаннях щодо організації освітнього процесу в умовах Нової української школи:

  • Окремі  складові Державного стандарту базової середньої освіти.
  • Створення сприятливих умов для розвитку наскрізних умінь учнів на уроках  англійської мови як один з очікуваних результатів навчання.
  •  Сучасні методи та прийоми використання потенціалу автентичного ресурсу в контексті формування наскрізних умінь учнів.
  •  Урок англійської  2-в-1: демонстрація підходів до планування уроків у у 5-9 класах Нової української школи, що інкорпорує елементи компетентнісно орієнтованого навчання.

На початку заходу консультант Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Кривич надала характеристику Державного стандарту базової середньої освіти за окремими розділами та зосередила увагу слухачів на компетентнісному підході до навчання і розвитку наскрізних умінь учнів, вимоги до яких закладено у новому стандарті.

Спікер Геннадій Білоус, методист Міжнародного освітньо — методичного центру Dinternal Education; викладач англійської (сертифікати CELTA, FTBE) опрацював з педагогами сучасні методи та прийоми використання потенціалу автентичного ресурсу в контексті формування наскрізних умінь учнів відповідно до нової навчальної програми «Іноземна мова». 5-9 класи, а саме: розвитку критичного та креативного мислення, здатності обґрунтовувати позицію, розв’язувати проблему, висловлювати власну думку усно і письмово тощо.

Методист наголосив, що наскрізні вміння допомагають школярам не тільки опанувати систему знань, а й засвоїти  універсальні способи дій, за допомогою яких вони можуть самостійно  знаходити потрібну інформацію, здобувати знання та набувати власний життєвий досвід. Інструменти розвитку наскрізних умінь можуть бути різними в залежності від вікових особливостей дітей, рівня підготовки, індивідуальних здібностей.

Тренер продемонстрував також підходи щодо планування сучасних уроків англійської мови у 5-9 класах з використанням компетентнісно орієнтованого навчання відповідно до вимог Нової української школи.

На завершення найактивніші учасники заходу отримали в подарунок сучасний підручник з англійської мови від Міжнародного освітньо-методичного центру Dinternal Education, який стане їм у нагоді під час  підготовки до уроків.

Педагоги подякували організаторам та спікеру за цікавий науково-методичний захід та висловили побажання на подальші професійні зустрічі.

от admin