22.09.2021 року о 10.00 годині в он-лайн форматі відбудеться  семінар для  заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти «Системна робота закладів освіти щодо формування національних та громадянських цінностей».

Процес виховання в контексті Нової української школи є невід’ємною складовою всього освітнього процесу, яких охоплює навчання, виховання і розвиток, орієнтується на загальнолюдські цінності і здійснюється через наскрізний досвід. Таким чином, виховний процес школи вміщує, передусім, процес взаємодії усіх суб’єктів освітнього процесу, зокрема процеси спілкування, елементи спільної діяльності, емоційні контакти, тобто майже всю міжособистісну сферу діяльності закладу освіти. Тому цілі і завдання освіти, засоби досягнення її ефективності неможливо розглядати поза межами площини виховання. Висвітлення теоретичних, методичних і практичних засад організації сучасного виховного процесу сприяє якісному розв’язанню проблем виховання.

Мета заходу – оновлення теоретичних, методичних і практичних знань, умінь; розвиток компетентності з організації сучасного виховного процесу, ознайомлення з: організаційно-методичними аспектами та практичними підходами до розбудови сучасної моделі системи виховної діяльності навчального закладу щодо формування національних та громадянських цінностей, класу в умовах Нової української школи; з інноваційною компетентністю як основою професійного зростання, сприяння розвитку професійної компетентності заступників директорів з виховної роботи та  формування ефективної педагогічної взаємодії в умовах суб’єкт-суб’єктної парадигми виховання.

Питання для обговорення: 

  • «Системна робота закладів освіти щодо формування національних та громадянських цінностей».
  • «Інноваційна спрямованість як характеристика сучасного виховного процесу: досвід, нові виклики, перспективи»
  • «Виховна система як простір благополуччя та можливостей особистості учня у 2021¬2022 н/р»
  • «Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

от admin