Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 25 лютого 2021 року відбувся проблемний круглий стіл «Три кити сучасного виховання особистості: компетентність, професіоналізм, традиції», в якому взяли участь 19 заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти міста Одеси. Захід відбувся на платформі Zoom в онлайн-форматі.   Метою заходу було надання інформаційної, організаційної та науково-методичної допомоги  заступникам директорів з виховної роботи,  Виховний простір школи – інтегрований чинник впливу на формування компетентностей особистості.

Питання, які були розглянуті: 

  1. Якими мають бути зміст та структура поняття «сучасне виховне середовище»?
  2. Виховний простір навчального закладу  як соціокультурне та педагогічне (освітнє) явище.
  3. Критерії якості та ефективності сучасного виховного середовища.
  4. Виховний простір як чинник впливу на розвиток молоді.

Завдання сучасної школи не просто дати учневі багаж знань, умінь і навичок, а й зробити його компетентним, тобто здатним самостійно здобувати і використовувати знання в різних життєвих ситуаціях; готовим брати на себе відповідальність; бути активним у суспільному житті; таким, що поважає чужу історію та культуру.  Виховний простір – це чинник інтегрованого впливу на процес формування і розвиток особистості з метою забезпечення відчуття психологічного комфорту і сприятливих умов для самовизначення, саморозвитку і самореалізації. Виховний простір закладу освіти — це соціокультурне та педагогічне (освітнє) явище, яке утворює і утворюється взаємодією вчителів та вихованців у процесі залучення останніх до цінностей та смислів соціального життя, створення умов для виникнення і реалізації конструктивної соціальної й творчої їх активності.        

За змістом нове освітнє середовище має бути творчим та інноваційним. Сучасний виховний простір забезпечує більш високий ступінь координування взаємодії людини із соціокультурним і природним її оточенням. За таких умов механізмом створення виховного простору є «співбуття» дітей і дорослих у спільній діяльності. Ця система характеризується такими інтегративними якостями, як гуманістичне ставлення і внутрішня культура.

Тема сучасного виховання особистості виявилась дуже актуальною, тож у подальшому планується проведення додаткових заходів з цього питання.

от admin