25 лютого 2021 року об 11.00 годині в онлайн-форматі на платформі Zoom відбудеться проблемний «круглий стіл» «Три кити сучасного виховання особистості: компетентність, професіоналізм, традиції».

 Процес виховання в контексті Нової української школи є невід’ємною складовою всього освітнього процесу, яких охоплює навчання, виховання і розвиток, орієнтується на загальнолюдські цінності і здійснюється через наскрізний досвід. Таким чином, виховний процес школи вміщує, передусім, процес взаємодії усіх суб’єктів освітнього процесу, зокрема процеси спілкування,елементи спільної діяльності, емоційні контакти, тобто майже всю міжособистісну сферу діяльності закладу освіти. Тому цілі і завдання освіти, засоби досягнення її ефективності неможливо розглядати поза межами площини виховання. Висвітлення теоретичних, методичних і практичних засад організації сучасного виховного процесу сприяє якісному розв’язанню проблем виховання.

Мета заходу – оновлення теоретичних, методичних і практичних знань, умінь та розвиток компетентності з організації сучасного виховного процесу.

Посилання для участі у даному заході буде надіслано додатково до вашого закладу освіти.

от admin