22 лютого 2021 року о 14.00 годині в онлайн-форматі на платформі Zoom відбудеться семінар для вчителів біології та екології за темою: «Екологічно безпечне освітнє середовище в сучасних умовах».

Сучасне суспільство висуває до освіти нові вимоги, однією з яких є формування особистостей, що спроможні ухвалювати неординарні рішення й ефективно налагоджувати взаємини у швидкоплинній реальності. Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися до стрімких змін — ці риси особистості дуже важливі на сучасному етапі історичного розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до процесу навчання. Досягнення цих вимог забезпечується через формування ключових компетентностей, необхідних вчителю для створення моделі безпечного освітнього середовища.

 Формування екологічної компетентності відбувається у процесі екологічної освіти й відповідно покликане слугувати провідником екологічної культури у змісті освіти, створює мотивацію для ціннісної орієнтації у навчальних конструктах.

от admin