19 лютого 2021 року о 14.00 годині в онлайн-форматі на платформі Zoom відбудеться педагогічна майстерня для заступників директорів з виховної роботи за темою:  «Ефективні практики в превентивній діяльності закладів освіти».

 Інноваційні процеси в сфері освіти вимагають створення інноваційного освітнього середовища, спрямованого на реалізацію стратегічних цілей і завдань розвитку освіти.    Тільки інноваційна за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою особистістю. Ядром освітнього простору виступають освітні цінності, які включають як цінності учасників освітнього процесу, так і цінностінорми, зумовлені рівнем розвитку суспільства. Під впливом освітніх цінностей здійснюється діяльність системи освіти, формуються норми поведінки.

Діти – це сенс життя та основна цінність, навколо якої мають об’єднуватися зусилля всіх. Важливим складником системи формування нового освітнього середовища є чітке бачення результатів педагогічного партнерства, в основі якого відповідні цінності, зазначені в Концепції Нової української школи. Освíтнє середовище — сукупність об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти, це система впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні.

от admin