Про нас

ОДЕСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ У ВИМІРАХ  РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ

Постійні виклики в суспільно-політичному та економічному розвитку нашої держави вимагають позитивних результатів та  суттєвих змін, що спричинять  перехід до нових соціальних стандартів і забезпечать європейську якість життя. Згідно з Концепцією Нової української школи однією з гарантій таких змін є освіта. Перебуваючи на етапі реформування, вона бере на себе важливу місію модернізувати освітні процеси і забезпечити виконання основного завдання – виховання свідомих суспільно-активних громадян, професіоналів, патріотів, особистостей, здатних прискорити економічне зростання й культурний розвиток країни.

Вирішення нагальних потреб сучасної школи (особливо пов’язаних з діяльністю  педагогів) неможливе без підвищення ефективності   методичного супроводу освітнього процесу. Прикладом є «перезавантаження» всієї системи методичної роботи в м.Одесі та створення в 2018 році комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив». У назві установи закладено основний зміст її роботи: упровадження й реалізація освітніх ініціатив, методичних інновацій, спрямованих на підготовку педагогічних колективів до роботи в умовах Нової української школи.

Установа створена з метою здійснення методичного забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників освітніх закладів і розвитку їхньої творчої ініціативи. Функціонуючи згідно зі Статутом, КУ «ОМЦОІ» сприяє створенню умов для професійного зростання педагогів, середовища для їх саморозвитку, забезпечує виконання міських освітніх програм, інноваційних проектів, педагогічних експериментів тощо.

Методичним центром реалізуються такі основні напрямки діяльності:

 — всебічне сприяння широкому впровадженню в освітню практику закладів та педагогічних працівників технологій та методів, що базуються на діяльнісному, особистісно орієнтованому, компетентнісному підходах до організації освітньої діяльності;

— створення відкритого освітнього простору для взаємодії усіх учасників освітнього процесу, професійного зростання педагогів, підтримки творчої ініціативи;

— впровадження проектно-мережевого та науково-сервісного супроводу інноваційного розвитку освітніх закладів, формування професійних якостей педагогів;

— сприяння професійній підготовці педагогів відповідно до державних вимог, соціального замовлення, індивідуальних потреб та можливостей;

— інформаційно-методичний та психологічний супровід закладів освіти  і педагогічних працівників з урахуванням автономії закладів та академічної свободи педагогів;

— урізноманітнення форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, психолого-педагогічної грамотності батьків учнів(вихованців);

— моніторинг забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси;

— забезпечення проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  переможцям допомоги щодо їх підготовки до участі в наступних етапах змагань;

— взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових  дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, вихованих та спортивних заходів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі у наступних етапах змагань.

Установа в процесі реалізації покладених на неї завдань взаємодіє  з психолого-медико-педагогічними консультаціями, інклюзивно-ресурсними центрами, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.

Комплексневизначення  мети, завдань і функцій робить методичну службу  дієздатною і наразі необхідною для освітян.

Перший рік діяльності КУ «ОМЦОІ» — перша сходинка оновлення  методичної роботи, створення  відкритого освітнього простору, злагодженого механізму перезавантаження всієї методичної системи.  Інноваційна  діяльність методичного центру включає в себе освітній (реалізація нового змісту освіти), діагностичний, управлінський, організаційний, науково-інформаційний аспекти. Їх  реалізація відбувається через проведення заходів, надання методичних послуг та практикумів.

У рамках Відкритого освітнього форуму м.Одеси, з метою психологічної підготовки учасників освітнього процесу до впровадження НУШ, провідними спеціалістами психологічної служби та членами динамічної творчої групи проведено ряд тренінгів, конференцій, семінарів серед яких найбільше зацікавлення викликали актуальні і практично необхідні теми «Зі старого в нове (можливості інтеграції традиційних методів та прийомів навчальної діяльності до Нової української школи)», «Як зберегти мотивацію до навчання», «Вмотивований учитель – успішний учень», «Протидія булінгу». Створено клуб працівників психологічної служби для досвідчених фахівців та школу молодих працівників.  Отриманий зворотній зв’язок показує налаштування педагогів на подальшу співпрацю, активні пошуки необхідних результатів.

Варто закцентувати увагу, щодля якісної організації роботи Нової української школи з лютого 2018 року регіональними тренерами міста (а це кращі спеціалісти: методисти, заступники директорів, учителі початкових класів, які пройшли відповідне навчання) при підтримці  КУ «ОМЦІО»  розпочато перепідготовку вчителів, які працюють у перших класах та впроваджують новий Державний стандарт початкової освіти. Крім початківців до такого навчання залучено вчителів англійської мови, фізичної культури, музичного та образотворчого мистецтва.

Створюючи нове освітнє середовище, перебуваючи у постійному пошуку результативних складників роботи з педагогічними кадрами, методичний  центр ініціював проведення ряду  заходів: форуми, тренінги, воркшопи, майстер-класи, вебінари, коучинги, методичні  вернісажі,    педагогічні майстерні та  зустрічі з науковцями, провідними спеціалістами МОН та НАПН України. Саме такі заходи стимулюють педагогів набувати новий досвід, усвідомлювати значущість інновацій, удосконалювати саморозвиток, самоосвіту й самореалізацію.  Для ефективності та мобільності роботи  з учителями-предметниками створені й успішно працюють міські динамічні творчі групи.    

У своїй роботі з дітьми центр відповідно до вимог сьогодення (принцип дитиноцентризму) орієнтується на потреби і здібності учнів, враховує їх права. Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми.  Створюючи умови для рівного доступу до участі в масових інтелектуальних змаганнях, з метою надання учасникам можливості альтернативної оцінки власних знань і навичок та підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів центр ініціював у 2018/2019 навчальному році проведення на онлайн-платформі ІКФ-олімпіад (інформаційно-комунікаційна форма). Двічі на рік проводиться моніторинг якості знань  випускників – проміжне та вхідне  тестування з математики, української мови та літератури, історії. Майже 2000   старшокласників взяли участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів- членів МАН України. Цьогоріч збільшилась кількість учасників різних предметних та виховних конкурсів.  Таким чином, оновлення й перезавантаження методичної роботи  є усвідомленою необхідністю ефективного реформування та інтенсивної модернізації освітнього процесу міста,  в  якому важливою складовою  є КУ «ОМЦОІ».