Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 20 лютого  2024 року відбувся вебінарна платформі «Zoom» для вчителів біології  «Виконання дослідницьких завдань. Біологічні конкурси» за участю  Костянтина Задорожного, кандидата біологічних наук, провідного наукового співробітника Інституту педагогіки відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти НАПН України, доцента кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, автора підручників з біології.

Під час заходу були обговорені концептуальні засади Нової української школи, особливості виконання дослідницьких завдань на прикладі розробок та підручника з біології для 7 класу авторського колективу Костянтина Задорожного, Галини Ягенської, Олени Павленко, Володимира Додя, які будуть корисними та необхідними кожному вчителю біології, незалежно від вибору ними підручника. Також спікер акцентував увагу на важливості участі учнів у біологічних конкурсах та турнірах.

Захід  пройшов цікаво, змістовно, результативно. 

Від admin