“З початкової школи в основну: принцип  наступності як один із чинників попередження і подолання навчальних втрат з англійської мови  в умовах НУШ”

Дата проведення: 29 серпня 2023 року об 11:00

Мета заходу:підвищення фахового рівня педагогів щодовикористання принципу наступності як однієї з обов’язкових умов для здійснення неперервного навчання,  обмін досвідом щодо попередження і подолання навчальних втрат на уроках англійської мови

Перехід учнів з початкової в середню ланку школи  – відповідальний і достатньо важкий період у житті кожного школяра. Тому забезпечення наступності сприяє  успішній адаптації дитини до системи навчання у середній освітній ланці та перспективності подальшого її особистісного розвитку. Одна з ключових позицій у цьому питанні – зв’язок змісту початкової і базової середньої освіти, що  полягає у поступовості й послідовності реалізації чинних програм початкової освіти та освітньої модельної програми для 5 класу НУШ .

Використання принципів наступності і перспективності на уроках іноземних мов у закладах початкової школи і базової середньої освіти передбачає забезпечення єдності, взаємозв’язку та наскрізної узгодженості мети, змісту, методів, форм організації освітнього процесу; створення  освітньо-дидактичних  ситуацій, у яких дитина почувала б себе комфортно, не боялась помилитися та розкрити світ власних емоцій; організацію тісної співпраці вчителів, учнів та батьків.

Саме цей підхід у реаліях сьогодення  спрямує роботу вчителя іноземних мов на попередження і подолання втрат у навчанні та забезпечить високий  результат освітньої діяльності в умовах НУШ

План заходу

  1. Навчальні втрати і навчальні розриви як одна з основних  проблем освіти в реаліях сьогодення.
  2. Реалізація принципів наступності та перспективності на уроках англійської мови.  Алгоритм попередження і подолання  навчальних втрат у  5 класах НУШ на етапі адаптації до навчання.
  3. Практичний блок. Попередження і подолання навчальних втрат на уроках англійської у 5 класах НУШ: форми,  методи, прийоми, інструментарій

Посилання для реєстрації: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_He0DNCi-SGyDeDEXWfKDCw

Від admin