25 травня 2023 року відбувся вебінар «Розвиток компетентного образу «Я – здобувач знань» через формування уявлень про гармонію природи у концепції Нової української школи. Можливості усунення освітніх прогалин»,  в якому взяли участь вчителі природничих дисциплін, вчителі початкових класів та керівники предметних методичних комісій міста Одеси.

Мета заходу: ознайомити вчителів з компетентнісним потенціалом природничих предметів, як ключем для оновлення освітніх систем, що відбувається в європейських країнах і є визнанням значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу; співпрацювати з технологіями розвитку компетентностей через формування  знань, умінь, ставлень і створення та застосування навчальних ресурсів всіх предметів; стимулювати бажання впроваджувати нові методи самореалізації, прийоми саморозвитку   на уроках  природничого змісту

Джульєтта Щеглакова, вчителька хімії Одеської загальноосвітньої школи  №66 презентувала деякі аспекти з питань залучення учнів до процесу розвитку ключових та предметних компетентностей в ході  навчання на різних освітніх платформах («Всеукраїнська школа онлайн» (https://lms.e-school.net.ua/)…авторський контент https://youtube.com/@user-nt3tk6qt6n),      коли учні   не  просто запам`ятовують    навчальний  матеріал,  а  і   досліджують, розв`язують задачі за зразком і в нестандартних ситуаціях, створюють власні продукти навчання: проєкти, малюнки, конспекти. кросворди, вікторини, поробки, газети, ведуть діалоги зі штучним інтелектом  («na urok»), працюють у групі Viber, висловлюють зауваження, вносять пропозиції, виправляють помилки, допомагають іншим;  пишуть приватні коментарі до  контенту, долають власні навчальні втрати і усувають освітні прогалини в ході системної,  креативної та критичної роботи над собою,  приймають рішення (Google class) щодо вибору  інформації, завдання, способів дій, застосовують набуті знання в ході практичних робіт, дослідницьких практикумів, домашніх експериментів, віртуальних екскурсій тощо

Педагог акцентували  увагу на ролі вчителя, який має постійно сам навчатися, щоб навчати інших здобувати й аналізувати інформацію, досліджувати й формувати власну думку, відстоювати її у дискусіях, створювати адаптивні безпечні середовища, розуміти себе  та інших людей, навколишній світ.

Від admin