Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 4 лютого 2021 року відбувся семінар-практикум з проблеми «Класний керівник: сучасні підходи та виклики», в якому взяли участь 62 класних керівника з 26 закладів загальної середньої освіти міста Одеси. Захід відбувся на платформі Zoom в онлайн форматі. Метою заходу було надання інформаційної, організаційної та науково-методичної допомоги класним керівникам,  трансформування наукових ідей у практику діяльності педагогів, підвищення професійної компетентності класних керівників, рівня їх психолого-педагогічної підготовки та методичної культури.

Сьогодні динамічні зміни стали нормою у всіх сферах життя, і іншої епохи, окрім  епоха змін, тепер бути не може. Сучасний  освітній заклад якраз і є тією інституцією, яка задовольняє інтелектуальні потреби дитини, розвиває її творчий потенціал, сприяє вибору майбутньої професії.  Заклад освіти — це складний механізм, від злагодженої роботи якого залежить комфортне почуття як  учнів, так і педагогічних працівників. Важливу роль в організації навчально-виховного процесу закладу освіти, роботі з дітьми та батьками відіграє компетентна, креативна особистість  класного керівника.

Учасники семінару-практикуму мали змогу акцентувати увагу на сучасних складових виховного простору, який будується на основі закону творчості, що передбачає залучення дітей до реальної співтворчості, інтелектуального діалогу, гармонійного спілкування, успіху, здатності почувати себе вільними на випадок невдачі, мати право на невдачу. Сучасний виховний простір навчального закладу є прихильником розвитку незалежної думки, розробки системи діалогічних прийомів співтворчості та інтелектуальної напруги.

Учасники семінару-практикуму мали змогу обмінятися думками щодо реалізації процесу цілеспрямованого духовного взаємозбагачення педагогів і дітей в умовах сприятливого психологічного клімату діалогічної культури та інтелектуальної співтворчості.

Від admin