Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 13 лютого 2023 року відбувся  методичний воркшоп «Особливості викладання англійської мови в умовах Нової української школи: формувальне оцінювання», в якому взяли участь 49 вчителів англійської мови закладів загальної середньої освіти міста  Одеси.

Мета заходу: підвищення професійної компетентності педагогів з викладання англійської мови, опрацювання методики щодо формувального оцінювання учнів в умовах Нової української школи

На початку заходу консультант Одеського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Кривич зупинилась на нормативних документах щодо впровадження формувального оцінювання; розкрила сутність його та основні підходи щодо здійснення формувального оцінювання в умовах Нової української школи як з позиції  вчителя, так і з позиції учня. Консультант наголосила, що формувальне оцінювання спрямовано, перш за все,  на покращення якості викладання, підвищення ефективності та результативності сучасного уроку, на дослідження індивідуального розвитку дитини тощо. Відповідальність за результати навчання сьогодні покладається не тільки на вчителів, а й на учнів.

Спікер Інна Нестероїтер, методист видавництва Macmillan Education; досвідчений викладач англійської, поділилась досвідом щодо практичного впровадження формувального оцінювання в освітній процес під час вивчення англійської мови та сконцентрувала увагу слухачів на наступних питаннях:  типах та видах формувального оцінювання; базових принципах; ефективних техніках для формувального оцінювання; критеріях та інструментах.

 Під час майстер-класу «Формувальне оцінювання на сучасному уроці англійської мови» учасники ознайомились з алгоритмом дій вчителя щодо організації формувального оцінювання; опрацювали модель уроку, яка передбачає  усвідомлення мети і очікуваних результатів відповідно до Державних стандартів та освітньої програми; проведення діагностики рівня сформованості результатів навчання на початковому етапі; комунікативну спрямованість уроку та побудову викладання матеріалу з використанням вправ спочатку рецептивного характеру (сприйняття, впізнавання), а потім репродуктивного (заучування, переказ текстів, складання речень) і  продуктивного (повідомлення, опис, написання листів) характеру; зворотного зв’язку тощо. 

Важливими компонентами уроку для впровадження формувального оцінювання в умовах НУШ є самооцінювання, взаємооцінювання та рефлексія.

Методист зазначила, що  формувальне оцінювання сприяє розвитку в учнів метакогнітивних навичок, тобто вміння планувати, регулювати, аналізувати власну навчальну діяльність, визначати причини труднощів та можливі шляхи їхнього подолання, що розвиває внутрішню мотивацію та орієнтує дітей  на конкретний освітній результат. На завершення педагоги подякували спікеру та організаторам за цікавий  інноваційний досвід, який допоможе їм  справитись із викликами  сучасної освіти.

от admin