Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 21.12.2022 у приміщенні ХАБу Департаменту освіти та науки Одеської міської ради «CreatED» відбувся семінар-нарада для заступників директорів з ВР закладів загальної середньої освіти міста Одеси, в якому взяли участь 20 педагогів, які можуть об’єднати навколо себе колектив однодумців, заснований на співробітництві і взаєморозумінні. Школа – різноманітний живий організм, який неможливий без управління. Заступник директора з ВР  виконує роль «двигуна», всі сили якого направлені на підтримку робочого ритму в колективі, створенні  позитивного мікроклімату, приємної і продуктивної взаємодії співробітників у школі. Для  заступника директора з ВР одне з головних якостей – інноваційно мислити, уміння організовувати роботу колективу, позитивно спілкуватися.   На чолі учителів повинна стояти людина, яка може об’єднати навколо себе колектив однодумців, заснований на співробітництві  і взаєморозумінні. Суто фахові компетентності заступника директора з ВР школи: методична компетентність, уміння застосувати знання в педагогічній і громадській діяльності, виконувати основні професійно-методичні функції; творча компетентність– вміння генерувати нові ідеї, здатність заступника продуктивно організувати вирішення педагогічних проблем неординарними способами, діяти у тій чи іншій сфері відповідно до його інтелектуальної, комунікативної, психологічної компетентностей; оцінювально-контрольна компетентність – уміння бачити не тільки досягнення у своїй роботі і роботі класних керівників; організаційно-управлінська компетентністьздатність організувати чітко сплановану, максимально ефективну діяльність усіх структурних підрозділів закладу, злагоджену роботу адміністрації, педпрацівників, учнів; ситуативна компетентністьполягає в умінні швидко приймати управлінські чи будь-які інші рішення щодо виникнення проблем відповідно до наявної ситуації, передбачати наслідки і нести за них відповідальність; психологічна компетентність — це здатність використовувати психологічні знання та засоби впливу для організації взаємодії в освітній діяльності. Дуже важливі особистісні якості, необхідні в діяльності заступника директора з ВР – витонченість, урівноваженість, вимогливість, толерантність, доброзичливість та інші. Можна стверджувати, що заступник директора з ВР – це технолог навчально-виховного процесу. З однієї сторони  він є ідеологом, спеціалістом по навчально-виховних технологіях, а з іншої – проєктувальником і виконавцем управлінської технології. Ми проєктували виховний простір нового року.

от admin