Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 29.09.2021 року відбувся вебінар «Педагогічний олімп: Шиян Тетяна Олександрівна, заступник директора з виховної роботи Одеського ліцею «Європейський», в якому взяли участь 37  заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Захід відбувся на платформі Zoom в форматі онлайн.

Виховання сучасних дітей, турбота про них, забезпечення їхніх прав – в усіх цивілізованих країнах світу розглядається як стратегічний загальнонаціональний пріоритет. За таких обставин базовими векторами консолідації зусиль різних органів державної влади і громадськості цілком слушно вважати безпеку й благополуччя дитини. Нині перед Україною постає завдання спрямованого забезпечення цілісного благополуччя дитини (стану вдоволення її потреб, забезпеченості її прав й особистісної успішності). Це насамперед передбачає: формування у дитини шкільного віку системи життєвих цінностей, уміння самостійно вчитися, критично мислити, пристосовуватися до суспільних реалій й успішно самореалізовуватися у різних видах діяльності; розвиток навичок безпечної і відповідальної поведінки, умінь адекватного прийняття рішень у різних життєвих ситуаціях.  

Метою заходу було ознайомлення з тим, як: навчити учнів розуміти грані особистості; розрізняти ознаки самоповаги, власної гідності; усвідомлювати роль цінностей в житті людини; актуалізувати знання, уміння й навички учнів щодо критичного оцінювання, ухвалення рішень, управління собою в ситуаціях, що можуть призвести до потрапляння складні життєві ситуації (в т.ч. у тенета торгівлі людьми); сприяти становленню адекватної самооцінки учня (розуміння себе як цінності, людини з правами, свободами, інтересами); розвивати вміння відповідальної і водночас безпечної поведінки, адекватного прийняття рішень у різноманітних ситуаціях, визначення та реалізації власної громадянської позиції; сприяти самопізнанню, самореалізації, самоствердженню і самовдосконаленню особистості учня.

от admin