16.09.2021 року о 15.00 годині в он-лайн форматі відбудеться   відкриття Коуч-студії «Самоспрямована освіта: Сучасний учитель на шляху до вдосконалення» для молодих спеціалістів закладів загальної середньої освіти. Тема першої зустрічі:«Професійна компетентність – запорука успішної діяльності».

У Концепції «Нова українська школа» визначено нове соціальне
замовлення: компетенізація освіти шляхом реалізації компетентнісного
підходу, орієнтація її на «вихід» («output») – результат – у формі
розвинутих ключових компетентностей, структури знань, поглядів,
ціннісних орієнтирів, формування особистості, патріота, інноватора,
здатного конкурувати на ринку праці, розвивати економіку, навчатися
безперервно впродовж життя. Організувати компетентнісний освітній
процес
(не знання заради знань, а вміння їх ціннісно використовувати в
житті, професії) здатний педагог нової формації, що перебуває в
авангарді суспільних та освітніх перетворень, який виконує в освітньому
процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора, має академічну свободу.
 Якщо ми хочемо, щоб у кого-небудь щось виходило, ми плекаємо
людину, підтримуємо, супроводжуємо, допомагаємо.

Питання для розгляду:

  • Нові ролі вчителя в парадигмі сучасної освіти.
  • чек-листи для професійного розвитку педагога Нової української школи: «Мої професійні звички», «Основні «поглиначі» часу», «Чек-лист професійного саморозвитку й самореалізації педагога».
  • технології педагогічного селф-коучингу: ДСР «добре сформульований результат», «S.M.A.R.T», «Стратегія (коло) творчості Волта Діснея», «Портфоліо селф-коуча», «Самокоучинг», «EMDR – зміна емоційного стану».

Запрошуються молоді спеціалісти закладів загальної середньої освіти.

от admin