Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 7 лютого  2024 року відбувся вебінар на платформі «Zoom» для вчителів біології  «Організація навчання біології на предметному циклі базової середньої освіти» за участю  Костянтина Задорожного, кандидата біологічних наук, провідного наукового співробітника Інституту педагогіки відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти НАПН України, доцента кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, автора підручників з біології.

 Під час заходу були обговорені концептуальні засади Державного стандарту базової середньої освіти, особливості модельних навчальних програм з біології . Також спікер презентував підручник з біології для 7 класу авторського колективу Костянтина Задорожного, Галини Ягенської, Олени Павленко, Володимира Додя. Костянтин Миколайович зазначив, що однією з найактуальніших проблем біологічної освіти є створення сучасних, пристосованих до нових потреб, підручників з урахуванням багаторічного досвіду минулого й сучасного стану науки. Адже відомо, що зацікавлення підручником учнів – це поява інтересу до предмета в кінцевому результаті – успішні знання.  

Захід  пройшов цікаво, змістовно та результативно.

Від admin