Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»  25 листопада 2021 року відбувся вебінар Коуч-студії «Самоспрямована освіта: Сучасний учитель на шляху до вдосконалення» для молодих спеціалістів закладів загальної середньої освіти. Тема : «Сучасний урок. Траєкторія успіху», в якій взяли участь 37 молодих спеціалістів   закладів загальної середньої освіти міста Одеси. Захід відбувся на платформі Zoom в форматі онлайн.

Новий етап у розвитку шкільної освіти пов’язаний з упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу. Це вимагає певного підвищення професійної майстерності вчителя,
доозброєння його новими знаннями, сучасними компетенціями, методами і технологіями, які б дозволили йому перебудувати освітній процес відповідно до нових вимог і підходів. Адже традиційними педагогічними технологіями, розробленими для знаннєвого підходу, неможливо продуктивно формувати компетентності учнів. Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

Було розглянуто такі питання:

  • Сучасний урок. Аксіоми дня.
  • Філософія освіти ХХІ століття. Базові принципи освіти.
  • Сучасні педагогічні технології.
  • Алгоритм побудови сучасного  компетентнісного підходу. Як навчати, щоб формувати компетентності.

Реалізація прагнення провести завтрашній урок краще за сьогоднішній розпочинається з його підготовки. Учитель має володіти добре розвиненими навичками моделювання, проектування, конструювання уроку.

от admin