Коуч-студія «Самоспрямована освіта: Сучасний учитель на шляху до вдосконалення» для молодих спеціалістів закладів загальної середньої освіти. Тема першої зустрічі: «Професійна компетентність – запорука успішної діяльності».

Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників»  16 вересня 2021 року відбулося відкриття Коуч-студії «Самоспрямована освіта: Сучасний учитель на шляху до вдосконалення»для молодих спеціалістів закладів загальної середньої освіти. Тема першої зустрічі:«Професійна компетентність – запорука успішної діяльності», в якій взяли участь 28  молодих спеціалістів з 23 закладів загальної середньої освіти міста Одеси. Захід відбувся на платформі Zoom в онлайн форматі. Метою заходу було підвищення фахового рівня, розвиток творчого потенціалу вчителя, удосконалення майстерності, озброєння новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

У Концепції «Нова українська школа» визначено нове соціальне
замовлення: компетенізація освіти шляхом реалізації компетентнісного
підходу, орієнтація її на «вихід» («output») – результат – у формі
розвинутих ключових компетентностей. Організувати компетентнісний освітній процес (не знання заради знань, а вміння їх ціннісно використовувати в житті, професії) здатний педагог нової формації, що перебуває в авангарді суспільних та освітніх перетворень, який виконує в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора, має академічну свободу.  

         Молоді спеціалісти мали змогу акцентувати увагу на питаннях:

  • Нові ролі вчителя в парадигмі сучасної освіти.
  • чек-листи для професійного розвитку педагога Нової української школи: «Мої професійні звички», «Основні «поглиначі» часу», «Чек-лист професійного саморозвитку й самореалізації педагога».
  • технології педагогічного селф-коучингу: ДСР «добре сформульований результат», «S.M.A.R.T», «Стратегія (коло) творчості Волта Діснея», «Портфоліо селф-коуча», «Самокоучинг», «EMDR – зміна емоційного стану».

Молоді вчителі мали змогу обмінятися думками щодо реалізації процесу цілеспрямованого духовного взаємозбагачення педагогів і дітей в умовах сприятливого психологічного клімату діалогічної культури та інтелектуальної співтворчості.

от admin