Відповідно до плану роботи КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» 30 серпня 2021 року для бібліотечних працівників на платформі Zoom був проведений вебінар за темою «Медіаосвіта: інтернет-ресурси на допомогу освітньому процесу» (рекомендації до початку 2021-2022 навчального року), в якому взяли участь 84 працівника шкільних бібліотек.

Метою заходу було ознайомлення учасників з інтернет-ресурсами, які можуть надати суттєву допомогу при організації онлайн роботи шкільної бібліотеки та вирішенню наспупних питань:

  • Сприяння формуванню медіакомпетентної особистості, що вміє використовувати медіа під час навчання і дозвілля, здатна розуміти, аналізувати та критично оцінювати зміст медіа з урахування естетичної та соціокультурної значущості.
  • Підготовка учнів, їх батьків та педагогів до свідомого розуміння медіасередовища, формування навичок користування медіапродуктами у конкретних ситуаціях, розробка та впровадження курсу «Сімейна медіаграмотність».
  • Сприяння формуванню культурологічних знань школярів, вивчення основ духовної культури суспільства, що сприяють розвиткові спостережливості, критичного мислення, самостійності у висловлюваннях, творчості та активності.

Із переведенням навчання в дистанційний формат значно зросла кількість часу, який діти проводять онлайн. Це, відповідно, піддає дітей більшій кількості ризиків у цифровому середовищі. Тому з метою підвищення ефективності роботи шкільної бібліотеки, а також кваліфікації бібліотечних працівників в використанні  мережі Інтернет Консультанти КУ «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Бистрова А. С., Кабак Г. О., Драганова О. Л., Аляєва І. В., Юраш Т. М. ознайомили з темою «Медіаосвіта» і надали на домогу бібліотекарям корисні посилання для використання їх в своїй роботі оскільки в умовах сучасного світу пріоритетною функцією шкільної бібліотеки є інформаційна.

от admin